Kurz zahájen

23.01.2014 21:07

Po úvodní hodině jsme úspěšně zahájili tréninky sebeobrany. Začali jsme instruktáží, jak postupovat v případě psychického nátlaku, a pomocí jednoduché strategie zabránit fyzickému útoku. Dále jsme si vyzkoušeli, jaké jsou základní reakce při samotném fyzickém napadení. V dalších hodinách se budeme věnovat rozvoji technik, přirozených reakcí těla a začneme s obranou proti noži. Těšíme se na vás!